VODIČ NAKON AMPUTACIJE


Vodič ima za cilj da prikaže optimalnu putanju od amputacije do aplikovanja prve proteze korisniku. Vodič obuhvata najvažnije korake koji pozitivno utiču na uspešnu rehabilitaciju korisnika. Cilj je da se korisnik u što kraćem vremenskom periodu uspešno vrati predhodnom načinu života.

Nakon hirurškog zbrinjavanja i zarastanja rane, sledi rehabilitacija pacijenta koja se temelji na pet ključnih osnova, a to su:

1. Multidisciplinarni pristup

Od prvog dana nakon amputacije korisniku pristupa multidisciplinarni tim. U timu su lekari, terapeuti, medicinske sestre, ortopedski protetičari. Ipak, moramo istaći da uspeh tima zavisi najviše od samog KORISNIKA.

2. Kompresivna terapija

Kompresivna terapija počinje nakon skidanja čvrstog zavoja, 5 do 7 dana nakon operacije, i da traje do aplikovanja proteze. Važno je koristiti kompresivnu čarapu, elastične zavoje ili silikon lajner u ovom ranom stadijumu, s obzirom na to da se volumen ostatka najviše menja tokom prve nedelje nakon amputacije.

Cilj kompresivne terapije je:

  • standardizovati tretman
  • obezbediti odgovarajući oblik preostatka za protetičko ležište
  • omogućiti ranu mobilizaciju/ fizioterapiju

Pojačana cirkulacija potpomognuta kompresivnom terapijom ubrzava proces zarastanja rane i poboljšava opšte zdravlje.

3. Fizikalna terapija nakon amputacije

Cilj fizikalne terapije nakon amputacije je jačanje mišića ključnih za pacijentovo upravljanje protezom, ali i da omogući uslove za samostalan život (obavljanje transfera između kreveta, kolica, toaleta, itd.).

Sve vežbe i transferi u početnoj fazi rehabilitacije obavljaju se u kontrolisanim uslovima.

4. Aplikacija pomagala

Protetsko zbrinjavanje treba podsticati u najranijoj fazi rehabilitacije kako bi se pacijentu što pre obezbedila prva trajna proteza.

Na to utiče nekoliko faktora:

  • stadijum lečenja
  • oblik ostatka
  • prisutnost edema
  • opšte fizičko i fiziološko stanje pacijenta

Aplikacija prve/privremene proteze i uspešno postoperativno lečenje može početi već tri nedelje posle amputacije. Proteza ima za cilj da zameni amputirani deo donjeg ekstremiteta i aplikuje se iz funkcionalnih i- ili kozmetičkih razloga. Bez obzira na stepen amputacije, proteza treba da funkcioniše kao ekstenzija skeleta, a okolno meko tkivo služi za suspenziju i transmisiju snage.

Pri izboru komponenti za protezu važno je uzeti u obzir mogućnosti, zdravstveni status i želje pacijenta. U početku, pacijenti imaju za cilj “samo da stanu na noge” i uspešno se kreću. Kasnije, požele da se vrate svakodnevnom životu (poslu, porodici, bavljenju sportom, putovanjima i sl.) bez poteškoća i prebrzog zamaranja.

Humanis primenjuje tehnologiju kojom se navedeno može postići. Istovremeno, shvata ljudske težnje i proizvodi delotvorna i pogodna rešenja, kako za aplikaciju prve proteze, tako i za trajnu protezu.

5. Škola hoda sa pomagalom-protezom

Ovo je faza rehabilitacije u kojoj pacijent treba da usvoji “ šemu“ hoda sa protezom i obuči se za samostalno korišćenje iste.

Na početku se usvajaju osnove korišćenja proteze, kao što su samostalno postavljanje (oblačenje i svlačenje proteze), ustajanje sa protezom, vežbe balansa u mestu i sl.

Nakon uspešno savladanog prethodnog dela škole hoda, pristupa se vežbama u kojima korisnik pravi prve korake unutar razboja, kao i vežbe bočnog hoda. U ovom periodu veoma je bitno da korisnik usvoji pravilnu „šemu“ hoda. Sledeća faza se odnosi na hod van razboja, uz pomoć štaka ili hodalice i vežbe hoda uz i niz stepenice, kao i kosu ravan.

Važno je napomenuti da se obuka hoda sa pomagalom- protezom isključivo izvodi pod nadzorom lekara i fizioterapeuta.

Humanis pruža širok spektar rešenja, koja odgovaraju različitim fazama protetskog zbrinjavanja korisnika, od aplikovanja prve proteze do rešenja za aktivan stil života.