Protetičke opcije


Pasivna proteza

Pasivna proteza, koju možemo nazvati i kozmetičkom restauracijom, je jedna od opcija za pacijente sa gornjim ekstremitetima. To je odličan izbor za korisnike koji ne zahtevaju aktivnu protezu i kontrolu protetičke šake i hvata , ali ipak traže estetski prihvatljivu zamenu za ekstremitet.

Konvencionalna ili mehanička radna proteza

Konvencionalna ili mehanička radna proteza je izbor koji mnogi korisnici gornjeg ekstremiteta prihvataju. Ova proteza je spojena sa remenikom oko ramena ili gornjeg dela trupa. Kontroliše se pokretima gornjeg dela tela koji koristi kablovski priključak na jednom kraju i mehaničku šaku, kuku ili lakat na drugom kraju. Mnogi pacijenti smatraju da im ova vrsta proteze daje širok spektar osnovnih funkcija i kontrole.

Mioelektrična proteza

Jedna od najpopularnijih je mioelektrična kontrola. Korisnik kontroliše protezu kontrakcijom mišića u preostatku, stvarajući EMG signale koji aktiviraju motor u laktu, zglobu ili šaci. Neki pacijenti smatraju da mioelektrična proteza omogućava veći spektar kretanja, prirodniji izgled i poboljšanu radnu sposobnost. Takođe je udobnija jer je potreba za spoljnjom suspenzijom (remenicima) manja ili se potpuno eliminiše.

Hibridna proteza

Kombinujući elemente konvencionalne i električne proteze stvara se još jedna opcija - hibrid. Hibridna proteza pruža korisniku jedinstvenu mogućnost da istovremeno upravlja laktom i rukom. Ova karakteristika može dramatično povećati potencijal rehabilitacije pojedinaca.

Konačno, adaptivna proteza je namenjena osobi čiji se specijalizovani zahtevi ne mogu zadovoljiti drugim opcijama. Različiti terminalni nastavci se mogu koristiti u zavisnosti od specijalizovanih aktivnosti. Na primer, prilagođeni dodaci mogu se izraditi za fotografisanje, plivanje, košarku, bejzbol, golf, ribolov, bazen i većinu drugih rekreativnih aktivnosti.