ORTHOCARE je dinamična i inovativna kompanija čiji spektar visokokvalitetnih ortopedskih rešenja za traume, rehabilitaciju i sportske povrede zastupamo na nažem tržištu.


Genucare ligament Ortoza za koleno sa mekim oprugama

6130
Indikacije: Artritis, osteoartritis, postraumatska i postoperativna stabilizacija, tendomiopatije, osećaj nestabilnosti.

Genucare ligament Ortoza za koleno sa mekim oprugama

6135
Indikacije: Artritis, osteoartritis, postraumatska i postoperativna stabilizacija, tendomiopatije, osećaj nestabilnosti.

Genucare stable open Ortoza za koleno sa metalnim ojačanjem

6155
Indikacije: ACL i PCL povrede, 1 i 2 stepeni meniskusa, povreda kolateralnih ligamenata,artritis (progresivni reumatoidni artritis).

Genucare immobiliser Imobilizator kolena

6310
Indikacije: Postoperativna imobilizacija, povrede meniskusa, upravljanje ACL i PCL.

Patella tendon support Ortoza za patelu

6876
Indikacije: Patelo-femoralni bolni sindrom, blage nestabilnosti kolenog zgloba.

Insole Silikonski ulošci

7110
Indikacije: Pes planus, bol u peti, redistribucija pritiska, plantarni fascitis, masni jastučić, artralgija.

Heel Cup Petni trn

7120
Indikacije: Ahilodinija-tendomiopatija, kalkanalna kalcifikacija, deformitet haglunda, plantarni fascitis, kalkanalni bol.

Toe Seperator Separatori

7140
Indikacije: Hallux valgus - konzervativni i post-operativni tretman.

Hallux valgus Hallux valgus dnevna traka

7190
Indikacije: Hallux valgus - konzervativni i postoperativni tretman.

Hallux valgus Hallux valgus noćna traka

7191
Indikacije: Hallux valgus - konzervativni i postoperativni tretman.

Foot lifter Podizač stopala

7210
Indikacije: Pad stopala, peroralna neuropatija, dorsifleksiona potreba.

Mallocare Step Podrška skočnog zgloba

7420
Indikacije: Postoperativna i konzervativna nega posle povreda ligamenata, hronična nestabilnost skočnog zgloba,posle distorzije.

AFO Ortoza za stopala

7430
Indikacije: Padajuće stopalo, postoperativna nega nakon konstrukcije ligamenata, peronealna palsija, hronična nestabilnost zgloba.

Mallocare Comfort Elastična potpora za zglob sa jastučićima

7910
Indikacije: Hronična nestabilnost skočnog zgloba, povrede ligamenata, oticanje zglobova, maleolarna osetljivost.

Mallocare Comfort Elastična potpora Ahilove tetive

7920
Indikacije: Hronična nestabilnost skočnog zgloba, povrede ligamenata, oticanje zglobova, maleolarna osetljivost.