Komponente za proteze donjih ekstremiteta

Komponente kao što su stopala ,adapteri stopala, piloni, protetička kolena i zglobovi kuka preporučuju lekari specijalisti fizikalne medicine na preskripciji pomagala ili klinički specijalisti firme Humanis na osnovu korisničkog funkcionalnog nivoa koji je definisao pravilnik RFZO-a ili drugog osiguranja po kom korisnik ostvaruje pravo.


Dva pristupa

Postoje dva osnovna pristupa u izradi proteze donjeg ekstremiteta: egzoskeletni ili endoskeletni. Egzoskeletne proteze imaju tvrdu spoljnu plastičnu laminiranu školjku ili kožu sa unutrašnjom drvenom osnovom ili uretanskom penom. U egzoskeletnoj protezi, jačina je obezbeđena spoljnom laminacijom, a oblik ili kozmetika je integralni deo proteze. Ovaj dizajn proteze je veoma izdržljiv, međutim, izbor komponenenti je ograničen i težina proteze je obično teža od endoskeletnog dizajna. Može biti pogodna za osobu koja će dugi niz godina koristiti istu protezu.

Endoskeletne proteze imaju unutrašnji oslonac koji se sastoji od lakšeg materijala, kao što su aluminijum, titan i grafit. Ovi modeli imaju zamenjive spojeve i druge komponente kao što su kolena i stopala. Oblik ili kozmetska obloga napravljena je od mekanog materijala koji se može ukloniti, koji je završen pomoću najlonskog creva ili drugog fleksibilnog materijala. Ovaj stil proteze je generalno prilagodljiviji i pogodan za ljude sa aktivnim načinom života. Endoskeletne proteze nude više komponentnih opcija sa više prilagodljivosti, kozmetska obloga je manje izdržljiva.

Klinički protetičar će vam pomoći da odlučite koji dizajn je najbolji izbor za vas i vaš životni stil.

Piloni/Cev sa adapterom

Pilon je deo proteze koji prenosi težinu između ležišta i protetičkog stopala. Mnogi ljudi više vole dinamične pilone koji pomažu u amorizaciji sile koja se prenosi do preostatka svaki put kada peta udari u zemlju. Ovo je naročito važno za ljude koji redovno učestvuju u aktivnostima kao što su trčanje ili drugi sportovi. Neki piloni imaju apsorpciju momenta koji omogućavaju rotaciju stopala do 45 stepeni u bilo kom pravcu; količina otpora može se podesiti u zavisnosti od aktivnosti. Apsorpcija momenta može biti važna osobina za ljude koji igraju golf ili tenis.Mogu biti izrađeni od kompozita, inoxa, titana ili aluminijuma.

Protetička kolena

Kao i kod proetičkih stopala, na tržištu danas postoje mnogi različiti modeli protetskih kolena, možemo ih svrstati pod dve široke kategorije: mehanička i kompjuterizovana.

Mehanička kolena mogu biti jednoosovinska ili policentrična (višeosovinska). Koleno sa jednim osovinom funkcioniše po principu šarke izdržljivo je, lagano i jeftino. Koristi klizno trenje kako bi se sprečilo brzo kretanje potkolenog dela i omogućilo jednu optimalnu brzinu hoda. Neka jednoosovinska kolena imaju mehaničku bravu koja zaključava koleno i pruža stabilnost prilikom hodanja, posebno kod slaboaktivnih pacijenata ili kod prvih zbrinjavanja.

Policentrična kolena su dobra za aktivne ljude koji bi voleli veću stabilnost prilokom hoda.Osim mehaničkih postoje opcije koje imaju asistiranu pneumatsku ili hidrauličnu podršku koja omogućavaju korisniku udoban i siguran hodi pri različitim brzinama i različitim terenima.

Kompjuterizovana ili mikroprocesorsko kontrolisana kolena su najnovija rešenja u tehnologiji kolena i korisnicima pružaju najveću stabilnost i maksimalno prirodni hod u odnosu na sve ostale tipove kolena. Mikroprocesor na ploči očitava parametre hoda 50 puta u sekundi, automatski prilagođavajući odgovor kolena površini za hodanje. Kolena kontrolisana mikroprocesorom su skuplja, ali mogu biti od velike koristi za svakog korisnika, naročito onih sa visokim nivoom aktivnosti ili višestrukim amputacijama ekstremiteta.

Zglobovi kuka

Stadardni zglob kuka deluje kao šarka, omogućavajući zglobu da se savije, a zatim da se blago ispruži. Zglob kuka sa kočnicom i graničnikom koraka nudi više stabilnosti.Dostupna su različita tehnička rešenja , anatomski ispravno pozicioniranje zgloba kuka je ono što osigurava sposobnost osobe da hoda.