Individualna ortotika


Šta su ortoze?

Ortoze su pomagala za spoljnu aplikaciju dizajnirana tako da se anaomski prilagođavaju telu. Ortoze se prepisiju i koriste da bi se određeni delovi tela tretirali sa ciljem korekcije deformiteta, stabilizacije, pružanja podrške kroz kretanje, smanjenje bola ili zaštite nakon povrede ili operacije.

Ortotička pomagala mogu da variraju od imobilizatora i splitera za prste, pa do kompletnog egzoskeleta. Mogu se proizvoditi od različitih materijala, uključujući gumu, kožu, platno, gumenu sintetiku i termoplastiku.

U zavisnosti od kliničke slike, potreba, svakodnevnih aktivnosti ili deformiteta u Humanisu izrađujemo sve tipove individualnih ortoza koje u potpunosti prilagođavamo korisniku.


Podela ortoza prema regiji zbrinjavanja:


Ortoze gornjih ekstremiteta:

Ortoze donjih ekstremiteta:

Ortoze za kičmeni stub (mideri i korseti):