Keep Walking femoralni implant je razvila kompanija Tequir iz Valensije ,Španija sa kojom u saradnji sprovodimo zajedničku viziju ulažući najbolje napore u razvoj projekata koji pacijentima pružaju superiorni kvalitet života. Mi aktivno promovišemo saradnju sa specijalizovanim kliničkim timovima provodeći sve to u delo prema preciznom cilju: Da dovedemo tehniku tehnologiju i superiorne proizvode na naše tržište.

Femoralni implant

Femoralni implant “Keep Walking” predstavlja rešenje za pacijente koji su bili podvrgnuti amputaciji donjeg ekstremiteta na femoralnom nivou i žele da poboljšaju kapacitet svog hoda, povećaju propriocepciju i udobnost proteze, čime će umanjiti uobičajene probleme koji utiču na patrljak i izbeći demineralizaciju koja vremenom ostavlja posledice na preostatak femura uz korišćenje distalne proteze sa punjenjem.

Ciljna grupa

Osobe koje su bile ili će biti podvrgnute amputaciji donjeg ekstremiteta na transfemoralnom nivou usled bolesti vaskularnog, traumatskog ili tumorskog porekla.

Pacijenti čija dužina femoralnog preostatka iznosi više od 14 cm (5,51 inča) u ranoj hirurškoj implantaciji (amputacija i implantacija izvode se tokom iste operacije), ili iznosi 16 cm (6,30 inča) u odloženoj hirurškoj implantaciji (kada se implant koristi na već amputiranim pacijentima), pri čemu se kao referentna vrednost uzima veliki trohanter.

Pacijenti kod kojih je očekivana funkcionalnost nakon implantacije na nivou K2-K3.

Kontraindikacije

Relativne

Apsolutne


Želite da saznate više o Keep Walking implantu , molimo pozovite nas na kontakt telefone dostupne na kontakt stranici.