Dezartikulacija kuka

Dok se svi protetički korisnici suočavaju sa izazovima, pacijenti sa dezartikulacijom kuka ili transpelvičnom (hemipelvektomijom) amputacijom suočavaju se možda sa najdužim putem da postanu uspešni korisnici donjih ekstremiteta.


Timski rad i konforno ležište su ključni

Ako ste imali ili ste suočeni sa ovom vrstom amputacije, važno je razumeti da vaš proces rehabilitacije može biti spor i postepen. Pozitivni ishodi su rezultat jakog radnog odnosa između vas, vašeg protetičara i vašeg fizioterapeuta. Još jedan ključni faktor je imati protezu sa udobnim ležištem gde se uglavnom oslanjamo na princip mekanog unutrašnjeg ležišta sa spoljašnjom kompozitnom školjkom.

Izbor strukturnih komponenti i delova za ovaj tip proteze je krajnje individualan za svakog korisnika.

Pozovite nas i zakažite termin za pregled.