Dečija ortotika


Šta su ortoze?

Ortoze su pomagala za spoljnu aplIkaciju dizajnirana tako da se anatomski prilagođavaju telu. Ortoze se prepisuju i koriste da bi se određeni delovi tela tretirali sa ciljem korekcije deformiteta, stabilizacije, pružanje podrške kroz kretanje, smanjenje bola ili zaštite nakon povrede ili operacije.

Ortoze u pedijatriji – kome su potrebne?

Ortoze imaju važnu ulogu u podršci razvoja beba i dece i u primeni terapijskog zbrinjavanja na polju patologija u pedijatriji. Npr: oroze za abdukciju kukova kod beba radi pravilnog formiranja zbloba kuka, mideri za pravilan razvoj i korekciju deformiteta kičmenog stuba, proprioceptivne dinamičke ortoze za donje ekstremitete za stabinost tokom hoda i inhibiciju spazma.

Dinamičke ortoze za donje ekstremitete za decu sa cerebralnom paralizom

Kako dinamičke ortoze za donje ekstremitete funkcionišu?

Zajednički naziv za tip ortoza koje se najčešće koriste kao pomagala za decu sa cerebralnom paralizom je - ankle foot orthosis (AFO). AFO ortoza se individualno izrađuje i u potpunosti prilagođava stopalu i skočnom zglobu. AFO dizajn i namena se razlikuju jer se prilagođava potrebama i ciljevima korisnika što često uključuje stabilizaciju i podršku ekstremitetu, korekciju deformiteta, prevenciju deformiteta, omogućava stabilnu bazu za sedenje i stajanje i facilitira sigurniji i stabilniji hod.

AFO se koristi i kod dece koja imaju spinu bifidu, razvojne deformitete stopala. Rad ortotičara sa detetom (korisnikom), porodicom i članovima medicinskog tima omogućava da se na najbolji mogući način izvrši selekcija i izabere adekvatna AFO ortoza u svrhu postizanja boljeg funkcionisanja u svakodnevnim aktivnostima kao i u održavanju i postizanju trajnijeg terapijskog efekta.

Spinalne ortoze za decu i adolescente sa skoliozom i kifozom

Kako spinalne ortoze funkcionišu?

Spinalne ortoze vrše korekciju položaja kičmenog stuba da bi se omogućio adekvatan i efikasniji (simetričniji) položaj kod dece i adolescenata kod kojih su narušene prirodne krivine kičmenog stuba i koje teže sve većem odstupanju.Primenjuju se kod kongenitalnih mana,zapaljenskih procesa mišićno-koštanih sistema,povreda nervno- mišićno- koštanog sitema i kod adolescenata koji imaju srednje strukturalne krivine (skolioza 25-45 stepeni i kifoza 55-80 stepeni) koji se nalaze jos u fazi rasta i razvoja.

Ortotičar koristi znanje anatomije i biomehanike da dizajnira i izradi ortozu (mider izrađen od čvrste plastike) na kojoj se izrađuju zone pritiska da bi se popravio nepoželjan položaj i korigovao deformitet kičmenog stuba. Sa razvojem novih materijala, tehnologija i kliničkog pristupa u zbrinjavanju dizajn spinalnih ortoza se konstantno menja.

Ortoze za bebe sa razvojnom displazijom kukova

Kako ortoze za kukove funkcionišu?

Bebe sa razvojnom displazijom kukova mogu biti uspešno lečene sa abdukcionim ortozama. Postoji više vrsta ortoza za kukove: Pavlikov pojas, Denis Braun aparat... Iako variraju u dizajnu ove ortoze pozicioniraju kuk u maksimalno stabilnom položaju pri čemu je gornji femoralni deo ekstremiteta podignut i rotiran u polje tako da ligamenti ostanu zategnuti što omogućava da se kuk pravilno formira. Ortotičar sarađuje sa medicinskim timom i porodicom kako bi odredio najadekvatniji dizajn ortoze ,koji najbolje odgovara zahtevima pozicije kuka individualno kod svake bebe.

Abdukcione Ortoze za stopala za decu sa kongenitalnim ekvinovarusom

Kongenitalni ekvinovarus (Congenital Talipes Equinovarus) je najzastupjeniji kongenitalni deformitet stopala koji pogađa 1 od 1000 novorođenih beba.

Kako ortoze za stopala funkcionišu?

Ovaj tip ortoza je koncipiran tako što se prvo stopalo dovede u maksimalno korigovan položaj, a zatim se postavi ortoza i na taj način se zadržava stopalo u položaju koji omogućava pravilan dalji razvoj, koriguje deformitet i sprečava povratak stopala u neadekvatnu poziciju. Potrebno je dobro odabrati dizajn i vrstu ortoze u skladu sa svim terapijskim postupcima uz konsultaciju sa porodicom i članovima medicinskog tima. Postoji više tipova dinamičkih abdukcionih ortoza koje se primenjuju u ovom slučaju neki od njih su; Dobbs Dynamic Abduction Brace, Markell Abduction Brace