Amputacioni nivoi

Tip proteze koju ćete nositi zasniva se uglavnom na dužini vašeg preostatka.


Različiti tipovi amputacija

Postoji nekoliko različitih tipova amputacija gornjeg ekstremiteta koji mogu nastati, uključujući: